"Tôi quên gia hạn thành viên trong câu lạc bộ chèo thuyền." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Tôi quên gia hạn thành viên trong câu lạc bộ chèo thuyền." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi quên gia hạn thành viên trong câu lạc bộ chèo thuyền." câu này tiếng anh dịch: I forgot to renew my membership in the sailing club.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login