"Các tiếp viên hàng không yêu cầu mọi người thắt lưng mình vào." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Các tiếp viên hàng không yêu cầu mọi người thắt lưng mình vào." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các tiếp viên hàng không yêu cầu mọi người thắt lưng mình vào." câu này dịch sang tiếng anh:The air hostess asked everyone to belt himself in.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login