"Công dân phẫn nộ diễu hành trên Tòa thị chính, yêu cầu từ chức của cảnh sát trưởng." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Công dân phẫn nộ diễu hành trên Tòa thị chính, yêu cầu từ chức của cảnh sát trưởng." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Công dân phẫn nộ diễu hành trên Tòa thị chính, yêu cầu từ chức của cảnh sát trưởng." dịch sang tiếng anh: Outraged citizens marched on City Hall, demanding the police chief's resignation.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login