"Ông không đủ tiêu chuẩn cho công việc." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp em "Ông không đủ tiêu chuẩn cho công việc." tiếng anh dịch như thế nào? Em cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông không đủ tiêu chuẩn cho công việc." câu này tiếng anh dịch: He was unqualified for the job.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login