"Đó là một ý tưởng tốt để tạo ra sản phẩm của công ty trước khi phỏng vấn." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Đó là một ý tưởng tốt để tạo ra sản phẩm của công ty trước khi phỏng vấn." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đó là một ý tưởng tốt để tạo ra sản phẩm của công ty trước khi phỏng vấn." dịch sang tiếng anh: It's a good idea to gen up on the company's product before the interview.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login