"Tác phẩm của ông được các nhà phê bình nghệ thuật hoan nghênh." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Tác phẩm của ông được các nhà phê bình nghệ thuật hoan nghênh." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tác phẩm của ông được các nhà phê bình nghệ thuật hoan nghênh." tiếng anh câu này dịch: His work was acclaimed by art critics.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login