"Câu lạc bộ đã có một thành viên mới vào tuần trước." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Câu lạc bộ đã có một thành viên mới vào tuần trước." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Câu lạc bộ đã có một thành viên mới vào tuần trước." câu này dịch sang tiếng anh:The club took in a new member last week.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login