"Ông chủ của chúng tôi đã từ chức sau ba mươi năm với công ty." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Ông chủ của chúng tôi đã từ chức sau ba mươi năm với công ty." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông chủ của chúng tôi đã từ chức sau ba mươi năm với công ty." dịch câu này sang tiếng anh: Our boss stepped down after thirty years with the company.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login