"Bạn luôn là một sinh vật cứng đầu." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Bạn luôn là một sinh vật cứng đầu." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn luôn là một sinh vật cứng đầu." câu này tiếng anh là: You always were a stubborn creature.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login