"Ông bắt đầu công việc kinh doanh của mình một cách nhanh chóng và xây dựng nó dần dần." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Ông bắt đầu công việc kinh doanh của mình một cách nhanh chóng và xây dựng nó dần dần." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông bắt đầu công việc kinh doanh của mình một cách nhanh chóng và xây dựng nó dần dần." câu này dịch sang tiếng anh:He started his business on a shoestring and built it up gradually.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login