"Chính phủ liên bang đã dành trách nhiệm phúc lợi cho các tiểu bang." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Chính phủ liên bang đã dành trách nhiệm phúc lợi cho các tiểu bang." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chính phủ liên bang đã dành trách nhiệm phúc lợi cho các tiểu bang." tiếng anh là: The federal government has devolved responsibility for welfare to the states.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login