"Tôi là người mới đến giảng dạy." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Tôi là người mới đến giảng dạy." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi là người mới đến giảng dạy." dịch sang tiếng anh: I'm a newcomer to teaching.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login