"Đồng đã được khai thác ở đây từ thế kỷ XVI." tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Đồng đã được khai thác ở đây từ thế kỷ XVI." tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đồng đã được khai thác ở đây từ thế kỷ XVI." câu này tiếng anh dịch: Copper has been mined here since the sixteenth century.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login