"Bạn sẽ gọi nó là gì nếu đó là con trai?" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Bạn sẽ gọi nó là gì nếu đó là con trai?" dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn sẽ gọi nó là gì nếu đó là con trai?" câu này dịch sang tiếng anh là: What will you call it if it's a boy?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login