"Ông đã dành mười lăm năm tiếp theo để lập bản đồ Đảo Anglesey." tiếng anh là gì?

Hộ em câu này "Ông đã dành mười lăm năm tiếp theo để lập bản đồ Đảo Anglesey." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã dành mười lăm năm tiếp theo để lập bản đồ Đảo Anglesey." dịch sang tiếng anh: He spent the next fifteen years mapping the Isle of Anglesey.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login