"Nhân viên có được với nhau và lên ý tưởng." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Nhân viên có được với nhau và lên ý tưởng." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nhân viên có được với nhau và lên ý tưởng." tiếng anh câu này dịch: Employees get together and brainstorm ideas .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login