"Các chuyển động đã được tán thành bởi ông Levin." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Các chuyển động đã được tán thành bởi ông Levin." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các chuyển động đã được tán thành bởi ông Levin." câu này dịch sang tiếng anh:The motion was seconded by Mr. Levin.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login