"Đây là một đánh giá rất chủ quan về khả năng của cô." tiếng anh là gì?

Xin hộ mình "Đây là một đánh giá rất chủ quan về khả năng của cô." tiếng anh câu này dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đây là một đánh giá rất chủ quan về khả năng của cô." tiếng anh dịch: This is a very subjective judgement of her abilities.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login