"Cô khinh bỉ trả lời / trả lời những lời nhận xét thô lỗ của anh." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Cô khinh bỉ trả lời / trả lời những lời nhận xét thô lỗ của anh." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô khinh bỉ trả lời / trả lời những lời nhận xét thô lỗ của anh." dịch sang tiếng anh: She disdained to answer/answering his rude remarks.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login

Found Errors? Report Us.