"Ông đã học được một số tiền phi thường trong hai năm qua." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Ông đã học được một số tiền phi thường trong hai năm qua." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Ông đã học được một số tiền phi thường trong hai năm qua." tiếng anh câu này dịch: He has learned a phenomenal amount in the last two years.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login