"Cô ấy luôn gửi cho tôi việc vặt." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Cô ấy luôn gửi cho tôi việc vặt." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Cô ấy luôn gửi cho tôi việc vặt." câu này tiếng anh là: She was always sending me on errands .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login