"Bạn có đàng hoàng không Tôi có thể vào không?" tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Bạn có đàng hoàng không Tôi có thể vào không?" dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Bạn có đàng hoàng không Tôi có thể vào không?" câu này dịch sang tiếng anh là: Are you decent? Can I come in?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login