"Họ đã cắt giảm nó bằng cách đến sân bay 5 phút trước khi họ phải rời đi." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Họ đã cắt giảm nó bằng cách đến sân bay 5 phút trước khi họ phải rời đi." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
3 years ago
Asked 3 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Họ đã cắt giảm nó bằng cách đến sân bay 5 phút trước khi họ phải rời đi." câu này tiếng anh là: They were cutting it fine by arriving at the airport 5 minutes before they were supposed to leave.
Answered 3 years ago
Tu Be De

Found Errors? Report Us.