"Một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra về việc nên chọn tác phẩm nào của nghệ sĩ cho giải thưởng." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra về việc nên chọn tác phẩm nào của nghệ sĩ cho giải thưởng." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một cuộc tranh luận gay gắt đã nổ ra về việc nên chọn tác phẩm nào của nghệ sĩ cho giải thưởng." câu này dịch sang tiếng anh là: A fierce debate raged over which artist's work should be chosen for the prize.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login