"Những người lười biếng cần sự kích thích để làm cho họ làm việc." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Những người lười biếng cần sự kích thích để làm cho họ làm việc." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Những người lười biếng cần sự kích thích để làm cho họ làm việc." dịch sang tiếng anh là: Lazy people need stimulation to make them work.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login