"Vấn đề đã được tóm tắt gọn gàng bởi một trong những giáo viên." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Vấn đề đã được tóm tắt gọn gàng bởi một trong những giáo viên." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Vấn đề đã được tóm tắt gọn gàng bởi một trong những giáo viên." tiếng anh câu này dịch: The problem was neatly summed up by one of the teachers.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login