"Tôi cầu xin bạn thể hiện lòng thương xót." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Tôi cầu xin bạn thể hiện lòng thương xót." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tôi cầu xin bạn thể hiện lòng thương xót." dịch câu này sang tiếng anh: I entreat you to show mercy.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login