"Một hậu họa đã được lệnh để cố gắng xác định nguyên nhân cái chết." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi "Một hậu họa đã được lệnh để cố gắng xác định nguyên nhân cái chết." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một hậu họa đã được lệnh để cố gắng xác định nguyên nhân cái chết." dịch câu này sang tiếng anh là: A postmortem was ordered to try to ascertain the cause of death.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login