"Chúng tôi đã bị tấn công bên sườn trái của chúng tôi." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Chúng tôi đã bị tấn công bên sườn trái của chúng tôi." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi đã bị tấn công bên sườn trái của chúng tôi." câu này tiếng anh là: We were attacked on our left flank.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login