"Nó đã có mưa khá khó khăn đêm qua." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Nó đã có mưa khá khó khăn đêm qua." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Nó đã có mưa khá khó khăn đêm qua." câu này dịch sang tiếng anh:It must have rained quite hard last night.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login