"Liên lạc với Coastguard ngay lập tức nếu bạn thấy một chiếc thuyền gặp rắc rối." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Liên lạc với Coastguard ngay lập tức nếu bạn thấy một chiếc thuyền gặp rắc rối." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Liên lạc với Coastguard ngay lập tức nếu bạn thấy một chiếc thuyền gặp rắc rối." tiếng anh câu này dịch: Contact the Coastguard immediately if you see a boat in trouble.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login