"Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách trong thung lũng." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi "Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách trong thung lũng." câu này dịch sang tiếng anh là gì? Em xin đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi có thể nghe thấy tiếng suối chảy róc rách trong thung lũng." dịch câu này sang tiếng anh là: We could hear the stream gurgling down in the valley.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login