"Tiếng Tây Ban Nha của bạn đã được cải thiện vô cùng." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Tiếng Tây Ban Nha của bạn đã được cải thiện vô cùng." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tiếng Tây Ban Nha của bạn đã được cải thiện vô cùng." câu này tiếng anh là: Your Spanish has improved immeasurably.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login