"Không có gì trên thế giới sẽ khiến tôi làm điều đó." tiếng anh là gì?

Cho em hỏi chút "Không có gì trên thế giới sẽ khiến tôi làm điều đó." dịch sang tiếng anh như thế nào? Em cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có gì trên thế giới sẽ khiến tôi làm điều đó." câu này dịch sang tiếng anh:Nothing in the world would induce me to do that.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login