"Không có ai khác tôi thực sự muốn mời ngoài bạn." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho em hỏi "Không có ai khác tôi thực sự muốn mời ngoài bạn." dịch sang tiếng anh là gì? Em xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Không có ai khác tôi thực sự muốn mời ngoài bạn." câu này dịch sang tiếng anh là: There's no one else I really want to invite apart from you.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login