"Austen đã sống ở New Guinea rất lâu nên anh ta trở thành người bản xứ." tiếng anh là gì?

Giúp mình câu này "Austen đã sống ở New Guinea rất lâu nên anh ta trở thành người bản xứ." tiếng anh là gì? Mình cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Austen đã sống ở New Guinea rất lâu nên anh ta trở thành người bản xứ." câu này tiếng anh là: Austen has been living in New Guinea so long he's gone native.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login