"Có một số bằng chứng cho thấy anh ta đã âm mưu chống lại chính phủ." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Có một số bằng chứng cho thấy anh ta đã âm mưu chống lại chính phủ." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Có một số bằng chứng cho thấy anh ta đã âm mưu chống lại chính phủ." câu này dịch sang tiếng anh là: There was some evidence that he had been conspiring against the government.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login