"Chúng tôi ngồi trên ghế đá công viên và nói chuyện." tiếng anh là gì?

Giúp em câu này "Chúng tôi ngồi trên ghế đá công viên và nói chuyện." tiếng anh là gì? Em cảm ơn nhiều nha."
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Chúng tôi ngồi trên ghế đá công viên và nói chuyện." câu này tiếng anh là: We sat on a park bench and talked.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login