"Một đạo luật bắt buộc của chính phủ đã được thông qua vào tuần trước." tiếng anh là gì?

Mọi người ơi cho mình hỏi "Một đạo luật bắt buộc của chính phủ đã được thông qua vào tuần trước." dịch sang tiếng anh là gì? Mình xin cảm ơn.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Một đạo luật bắt buộc của chính phủ đã được thông qua vào tuần trước." câu này dịch sang tiếng anh là: A government conscription act was passed last week.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login