"Trước đây anh làm việc tại một trang trại, nhưng giờ anh là một giáo viên." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Trước đây anh làm việc tại một trang trại, nhưng giờ anh là một giáo viên." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Trước đây anh làm việc tại một trang trại, nhưng giờ anh là một giáo viên." tiếng anh là: Formerly he worked on a farm, but now he's a teacher.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login