"Các sĩ quan cảnh sát vật lộn anh ta xuống đất." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Các sĩ quan cảnh sát vật lộn anh ta xuống đất." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Các sĩ quan cảnh sát vật lộn anh ta xuống đất." tiếng anh câu này dịch: Police officers wrestled him to the ground .
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login