"Đoàn thám hiểm của Amundsen là người đầu tiên đến Nam Cực." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu này "Đoàn thám hiểm của Amundsen là người đầu tiên đến Nam Cực." dịch câu này sang tiếng anh như thế nào? Xin cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đoàn thám hiểm của Amundsen là người đầu tiên đến Nam Cực." dịch sang tiếng anh: Amundsen's expedition was the first to reach the South Pole.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login