"Căn hộ thực sự quá nhỏ, nhưng hiện tại có thể chấp nhận được." tiếng anh là gì?

Hộ mình câu "Căn hộ thực sự quá nhỏ, nhưng hiện tại có thể chấp nhận được." dịch câu này sang tiếng anh là gì? Đa tạ.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Căn hộ thực sự quá nhỏ, nhưng hiện tại có thể chấp nhận được." dịch sang tiếng anh là: The apartment is really too small, but it's tolerable for the time being.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login