"Tina mang một nét tương đồng với mẹ." tiếng anh là gì?

Giúp mình với "Tina mang một nét tương đồng với mẹ." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Mình xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Tina mang một nét tương đồng với mẹ." tiếng anh câu này dịch: Tina bears a striking resemblance to her mother.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login