"Dù sao đó cũng không phải lỗi của tôi." tiếng anh là gì?

Cho mình hỏi chút "Dù sao đó cũng không phải lỗi của tôi." dịch sang tiếng anh như thế nào? Mình cảm ơn nhiều.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Dù sao đó cũng không phải lỗi của tôi." câu này dịch sang tiếng anh:That wasn't my fault, anyway.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login