"Anh ấy thích thể hiện sự ga lăng trước mặt bạn gái." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Anh ấy thích thể hiện sự ga lăng trước mặt bạn gái." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Anh ấy thích thể hiện sự ga lăng trước mặt bạn gái." tiếng anh là: He likes to display gallantry in front of his girlfriend.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login