"Đến lúc này, nước mắt tôi tuôn rơi." tiếng anh là gì?

Giúp em với "Đến lúc này, nước mắt tôi tuôn rơi." câu này tiếng anh dịch như thế nào? Em xin cảm ơn nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Đến lúc này, nước mắt tôi tuôn rơi." tiếng anh câu này dịch: By this time, tears were streaming down my face.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login