"Thật vô ích khi bắn đi với những chi tiết tầm thường như vậy." tiếng anh là gì?

Mình hỏi chút "Thật vô ích khi bắn đi với những chi tiết tầm thường như vậy." câu này dịch sang tiếng anh như thế nào? Thank you nhiều nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Thật vô ích khi bắn đi với những chi tiết tầm thường như vậy." dịch câu này sang tiếng anh: It's useless to fire away with such trivial details.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login