"Làm thế nào để người già khái niệm hóa sức khỏe của họ?" tiếng anh là gì?

Dịch câu này giúp mình "Làm thế nào để người già khái niệm hóa sức khỏe của họ?" tiếng anh dịch như thế nào? Mình cảm ơn nha.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Làm thế nào để người già khái niệm hóa sức khỏe của họ?" câu này tiếng anh dịch: How do older people conceptualize their health?
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login