"Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho sinh viên đi vào thế giới kinh doanh một cách tự tin." tiếng anh là gì?

Dịch câu này hộ em "Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho sinh viên đi vào thế giới kinh doanh một cách tự tin." tiếng anh câu này là gì? Em cảm ơn mọi người.
4 years ago
Asked 4 years ago
Guest

Like it on Facebook, +1 on Google, Tweet it or share this question on other bookmarking websites.

Sponsored links
"Mục tiêu của chúng tôi là chuẩn bị cho sinh viên đi vào thế giới kinh doanh một cách tự tin." tiếng anh là: Our goal is to prepare students to go into the business world with confidence.
Answered 4 years ago
Tu Be De

Please register/login to answer this question.  Click here to login